Skip to main content
विविध जातिका मानिसहरूका लागि भ्रष्टाचार विरोधी जानकारी विविध जातिका मानिसहरूका लागि भ्रष्टाचार विरोधी जानकारी

विविध जातिका मानिसहरूका लागि भ्रष्टाचार विरोधी जानकारी

हङकङमा घुसखोरी कसुर के हो ? मैले ICAC मा कसरी रिपोर्ट गर्न सक्छु ? देहायको जानकारीले विविध जातिका मानिसहरूलाई भ्रष्टाचार विरोधी कानुन र भ्रष्टाचारलाई रिपोर्ट गर्ने माध्यमहरूका बारेमा अझ राम्रोसँग बुझ्न मद्दत गर्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण लिफलेट

भ्रष्टाचार  निवारण लिफलेट

भ्रष्टाचारलाई रिपोर्ट गर्ने

भ्रष्टाचारलाई  रिपोर्ट गर्ने

भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी एनिमेसन भिडियोहरू

(क्यान्टोनिज, पुटोनहुआ तथा अंग्रेजीमा डब गरिएको र अन्य छवटा भाषाहरूमा सबटाइटलहरू)

दैनिक जीवनमा सत्यनिष्ठा महत्त्वपूर्ण हुन्छ (1 मिनेटको  प्रवद्धनात्मक भिडियो)

दैनिक जीवनमा सत्यनिष्ठा महत्त्वपूर्ण हुन्छ
(1 मिनेटको प्रवद्धनात्मक भिडियो)

Play audio
दैनिक जीवनमा सत्यनिष्ठा महत्त्वपूर्ण हुन्छ (एपिसोड 1)

दैनिक जीवनमा सत्यनिष्ठा महत्त्वपूर्ण हुन्छ
(एपिसोड 1)

दैनिक जीवनमा सत्यनिष्ठा महत्त्वपूर्ण हुन्छ (एपिसोड 2)

दैनिक जीवनमा सत्यनिष्ठा महत्त्वपूर्ण हुन्छ
(एपिसोड 2)

Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.1

Last update: