Skip to main content
Impormasyon Tungkol sa Kontra-Korapsyon para sa Mga Taong May Magkakaibang Lahi Impormasyon Tungkol sa Kontra-Korapsyon para sa Mga Taong May Magkakaibang Lahi

Impormasyon Tungkol sa Kontra-Korapsyon para sa Mga Taong May Magkakaibang Lahi

Ano ang paglabag sa panunuhol sa Hongkong? Paano ako makakapagsumbong sa ICAC? Ang sumusunod na impormasyon ay tumutulong sa mga taong may magkakaibang lahi upang mas maunawaang maigi ang batas sa kontra-korapsyon at ang mga paraan ng pagsusumbong ng katiwalian.

Leaflet sa Pag-iwas sa Korapsyon

Leaflet sa Pag-iwas sa Korapsyon

Isumbong ang Katiwalian

Isumbong ang Katiwalian

Mga Video ng Animasyon sa Pag-iwas sa Korapsyon

(na nakasalin sa Cantonese, Putonghua at Ingles, na may mga subtitle sa anim na iba pang mga wika)

Kahalagahan ng Integridad sa Araw-araw na Pamumuhay (1 minutong promosyonal na video)

Kahalagahan ng Integridad sa Araw-araw na Pamumuhay
(1 minutong promosyonal na video)

Play audio
Kahalagahan ng Integridad sa Araw-araw na Pamumuhay (Palabas 1)

Kahalagahan ng Integridad sa Araw-araw na Pamumuhay
(Palabas 1)

Kahalagahan ng Integridad sa Araw-araw na Pamumuhay (Palabas 2)

Kahalagahan ng Integridad sa Araw-araw na Pamumuhay
(Palabas 2)

Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.1

Last update: